Time Table

Outer Space
9/23
12:00-14:00 fishu(Sound Tuning)
14:00-16:00 Nogawa(DJ)
16:00-17:00 Illuha(LIVE)
17:00-17:30 Making Sense#1
17:30-18:30 Yoshidadaikiti×KyuRi(LIVE)
18:30-19:30 Making Sense#2 Sound Furniture
19:30-20:30 Inner Science(LIVE)
20:30-21:30 Making Sense#3 DJ蟻
21:30-22:30 Telefon Tel Aviv(LIVE)
22:30-23:00 Making Sense#4
23:00-00:00 Koss aka Kuniyuki(LIVE)
9/24
00:00-00:30 Making Sense#5
00:30-01:30 Enitokwa feat.Shigeki Ieguti(LIVE)
01:30-02:00 Making Sense#6
02-00-03:00 Celer&Hakobune(LIVE)
03:00-05:00 Enjoy The Silence
05:00-08:00 Matsusaka Daisuke(DJ)
08:00-10:00 KAITO aka HIROSHI WATANABE(LIVE)

Inner Space
9/23
16:00-18:00 Yoshinori Saito(DJ)
18:00-19:00 すずえりワークショップ
19:00-20:00 すずえり(LIVE)
20:30-21:30 村井啓哲(LIVE)
21:50-22:30 座談会:村井啓哲・すずえり・大城真・冷泉他
22:30-00:00 Fuguli(DJ)
9/24
00:00-01:00 大城真(LIVE)
01:00-03:00 Yukaremix(DJ)
03:00-05:00 Enjoy The Silence
05:00-06:00 ONO(LIVE)
06:00-07:30 Le Perrie(DJ)
07:30-09:00 kalika(DJ)
09:00-10:00 Yoshitaka Shirakura×ONO(DJ)